Vigezo na Masharti

KANUNI NA MASHARTI YA KUFUGUA NA KUTUMIA M-PAWA AKAUNTI1. MAKUBALIANO YA MKATABA

1.1. Mkataba huu ni mkataba kamili na unainisha Kanuni na Masharti (hapa ikitambuliwa kama "Kanuni na Masharti haya") ambayo yatatumika kwa Akaunti ya M-Pawa (kama ilivyoelezwa hapa) iliyofunguliwa na wewe (kama ilivyoelezwa hapa) na Benki (kama ilivyoelezwa hapa) .

1.2. Kanuni na Masharti haya na marekebisho yoyote au tofauti zake huanza kutumika baada tu ya kuchapishwa.

2. UFAFANUZI

2.1. Katika Kanuni na Masharti haya maneno na fafanuzi zifuatazo (zinahusiana na mazingira ya matumizi yanavyohitaji au kwa kuoanisha vinginevyo) hubeba maana zifuatazo:

2.1.1. "Akaunti ya M-Pawa"maana yake ni akaunti ya benki uliounganishwa kati ya Mteja na Benki na ambayo inafunguliwa na kuendeshwa kwa mujibu wa Kanuni na masharti yaliyomo hapa;

2.1.2. “"Benki" maana yake ni (CBA) Benki ya Biashara ya Afrika (Tanzania) Limited imeingizwa nchini Tanzania kama kampuni ndogo ya dhamana chini ya Sheria ya Makampuni Act.2002 na idhini ya kibali kama benki chini ya Sheria ya Mabenki na Fedha 2006;

2.1.3. "Ofisi ya Ukaguzi Madeni na Marejeo ya Mikopo"maana yake ni ofisi ya kumbukumbu ya mikopo kwa dhamana chini ya Sheria ya Benki ya Tanzania kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania (Kanuni ya Marejeo ya Mikopo) 2012 kwa pamoja, kukusanya na kuwezesha kugawana habari za mikopo ya wateja;

2.1.4. "Mteja"maana yake ni mtu ambaye jina lake linatokea kwenye Akaunti ya M-Pawa na Benki;

2.1.5. "Kituo Cha Huduma kwa Wateja"maana yake ni Duka lolote ya Vodacom au maduka mengine ya rejareja au maduka patina (franchise) au Kituo cha Huduma kwa Wateja cha Vodacom kilichoko katika Barabara ya Sam Nujoma, Mlimani City, Mlimani City Office Park, Dar es Salaam au Kituo chochote cha Huduma kwa Wateja cha Mkoa (Vodacom regional offices) kama ilivyoelezwa kwa Mteja na Benki.

2.1.6. “Fedha za Kielektroniki” maana yake ni fedha za kielektroniki, thamani ya fedha ya kielektroniki inayoonyeshwa kwenye Akaunti yako ya M-PESA huwakilisha stahili ya kiasi sawa cha fedha taslimu.

2.1.7. "Vifaa" maana yake hujumuhisha pamoja na simu yako ya mkononi, SIM kadi na / au vifaa vingine ambavyo wakati vinavyotumiwa pamoja na kinaruhusu kupata huduma na kupata Mtandao;

2.1.8. "ETS"maana yake nimfumo wa miamala ya kielectroniki ya kibiashara iliyoanzishwa na kudumishwa na Vodacom ambayo inaruhusu taarifa ya wateja kuwa pamoja salama katika taasisi kwa ajili ya miradi ya maombi ya biashara.

2.1.9. "M-Pawa Menyu"maana yake ni Menyu ya M-Pawa kwenye Mfumo wa M-PESA;

2.1.10. “Akaunti ya M-PESA” maana yake ni thamani ya fedha iliyoifadhiwa kwenye M-Pesa, kwa rekodi iliyosimamiwa na Vodacom ya kiasi cha fedha ya kieletroniki mara kwa mara uliofanyika na wewe katika mfumo wa M-PESA;

2.1.11. "Huduma ya M-PESA" maana yake ni miamala ya kifedha na huduma za malipo zinazotolewa na Vodacom kupitia mfumo wa M-PESA;

2.1.12. "Mfumo wa M-PESA" maana yake nimfumo ulioendeshwa na Vodacom nchini Tanzania kwa utoaji wa Huduma ya M-PESA kwa kutumia Mtandao;

2.1.13. "Namba ya Siri ya M-PESA" maana yake ni namba yako binafsi ya utambulisho ambayo ni msimbo wa siri uliouchagua kutumiana kuendesha Mfumo wa M-PESA na Akaunti yako ya M-Pawa;

2.1.14. "Mtumiaji wa M-PESA" maana yake ni mtu yeyote aliyejiandikisha kutumia mfumo wa M-PESA kutuma, kupokea fedha au kulipa malipo;

2.1.15. "Mtandao" maana yake nimtandao wa simu za mkononi unaendeshwa na Vodacom nchini Tanzania;

2.1.16. "Omba" maana yake ni ombi au maagizo yaliyopokelewa Benki kutoka kwako au yanayotokana na wewe kwa njia ya Mtandao na Mfumo na ambayo Benki inaruhusiwa kuyatekeleza;

2.1.17. "Vodacom" maana yake ni Kampuni Tanzu ya Vodacom imeingizwa Tanzania kama kampuni ndogo chini ya Sheria ya Makampuni (Cap 486 ya Sheria za Tanzania);

2.1.18. "Huduma" zitajumuisha aina yoyote ya huduma za Benki au bidhaa ambazo Benki inaweza kukupa kwa mujibu wa Mkataba huu na kama unavyoweza kujiandikisha na "Huduma" mara kwa mara utafanywa kwa usahihi;

2.1.19. “Kadi ya Simu” maana yake ni chombo cha utambulisho wa mtumiaji ambacho kinapotumika na Kifaa kinachostahili cha Simu ya Mkononi kinakuwezesha kutumia Huduma Mtandao na kutumia Mfumo wa M-PESA;

2.1.20. “Ujumbe Mfupi wa Maandishi” maana yake ni ujumbe mfupi wa maandishi wenye ujumbe ulioandikwa unaohamishwa kutoka katika simu moja ya mkononi kwenda kwenye simu nyingine;

2.1.21. "Mfumo" maana yake ni mfumo wa Benki wa kieletroniki na programu ya mawasiliano ya Benki ili kuwezesha Wateja kuwasiliana na Benki kwa madhumuni ya Huduma. Mfumo na Huduma itakuwa kwa kusudi la Mkataba huu kupatikana kupitia Mfumo wa M-PESA;

2.1.22. "Ada ya Miamala" yanajumuisha ada ya Kituo (kama ilivyoelezwa katika kifungu cha 5.2.6), ada ya malimbikizo (kama inavyoelezwa katika kifungu cha 5.2.9) na ada yoyote na mashtaka yoyote yanayotumika kwa ajili ya matumizi ya Huduma kama ilivyochapishwa na Benki kwenye tovuti ya Benki na / au tovuti ya Vodacom na / au magazeti ya kila siku nchini Tanzania au kwa njia zingine kama vile Benki itaamua kwa pekee. Malipo ya mialala yanaweza kubadilika wakati wowote kwenye busara pekee ya Benki;

2.1.23."Rejesha Muamala" maana yake ni tendo la kurejesha muamala kupitia mfumo wa M-PESA kwa fedha iliyofanyika kimakosa kwenda au kutoka kwenye Akaunti ya M-PAWA

2.1.24"Sisi," "yetu," na "sisi," inamaanisha Benki na, ambapo maudhui yanayoruhusu, inajumuisha wafuasi na wale washiri wa Benki;

2.1.25. "Wewe" au "yako" inamaanisha Wateja na hujumuisha wawakilishi binafsi wa Wateja;

2.2. Neno "Mteja" litajumuisha jinsia ya kike na kiume kwa pamoja na kisheria;

2.3. Maneno yanayorejea maana ya umoja katika mazingira yanayokubalika inajumuhisha pamoja na maana ya wingi na kinyume chake.

2.4. Muktasari/Vichwa vya Habari katika Kanuni na Masharti haya ni kwa madhumuni ya urahisi tu na hayaadhiri tafsiri ya Mkataba huu.

3. KUKUBALI KANUNI NA MASHARTI

3.1. Kabla ya kuomba kufungua Akaunti ya M-Pawa kupitia Mfumo wa M-PESA unapaswa kusoma kwa makini na kuelewa Kanuni na Masharti haya ambayo itaongoza matumizi na uendeshaji wa Akaunti ya M-Pawa.

3.2. Ikiwa hukubaliani na Kanuni na Masharti haya, tafadhali bonyeza "Kubatilisha" kwenye Menyu ya M-Pawa.

3.3. Utaonekana kuwa umeisoma, umeelewa na kukubali Sheria na Masharti haya: -

3.3.1. Endapo umekubali kwa kubonyeza chaguo "Kukubali" kwenye Menyu ya M-Pawa pindi inakuomba kuthibitisha kwamba umesoma, umeelewa na umekubaliana na Kanuni na Masharti haya; na / au

3.3.2. Kwa kutumia au kuendelea kutumia Akaunti ya M-Pawa.

3.4. Kwa kuomba kufungua Akaunti ya M-Pawa na Benki, unakubali kuzingatia na kukubali Kanuni na Masharti haya kwa wakati na mara kwa mara katika sheria na taratibu zinazoongoza utendaji wa Akaunti ya M-Pawa na unathibitisha kuwa Kanuni na Masharti yote utayatimiza bila kuathiri haki yoyote ambayo Benki inaweza kuwa nayo kwa mujibu na taratibu ya uendeshaji Akaunti ya M-Pawa kwa Sheria au vile inafaa.

3.5. Kanuni na Masharti haya yanaweza kurekebishwa au kubadilishwa na Benki mara kwa mara na kuendelea kutumia Akaunti yako ya M-Pawa inapelekea kukubaliana na marekebisho au mabadiliko hayo ya Kanuni.

3.6. Unatambua na kukubali kwamba Benki hutoa Akaunti ya M-Pawa tu kwa njia ya kielektroniki na unakubali kufanya biashara na Benki na kutumia Akaunti ya M-Pawa tu kwa njia ya kelectroniki kupitia Menyu ya M-Pawa kwenye mfumo wa M-PESA. Swala lolote na malalamiko ambayo unaweza kuwa nayo kuhusiana na Huduma zitashughulikiwa na Benki kupitia Kituo cha Huduma Kwa Wateja. Kwa kuondoa shaka, unatambua na kukubali kwamba huwezi kuruhusiwa au kupokea au kudai Huduma zinazohusiana na Akaunti ya M-Pawa kwenye tawi lolote au matawi ya Benki isipokuwa kama Benki imeshauri kwa hiari yake peke yake. Zaidi ya hayo unatambua na kukubali kuwa kituo cha Huduma ya Wateja si tawi la Benki au Wakala wa Benki kwa madhumuni ya kufanya biashara au miamala ya Benki na haitakuwa hivyo.

4. UFUNGUAJI WA AKAUNTI

4.1. Ili kufungua Akaunti ya M-Pawa na Benki, lazima uwe na walau umri wa miaka 18 na Umesajiliwa na ni Mteja hai wa M-PESA. Benki ina haki ya kuthibitisha kwa Vodacom uhalali na hadhi ya Akaunti yako ya M-PESA.

4.2. Unaweza kufungua Akaunti ya M-Pawa kwa njia ya maombi ya kieletroniki yaliyofanywa na wewe kwa kutumia Vifaa vyako kupitia Menyu ya M-Pawa kwenye mfumo wa M-PESA.

4.3. Wewe unakubaliana na kuidhinisha Benki ili kuomba Vodacom Taarifa zako binafsi ulizojiungana nazo na Vodacom kulingana na makubaliano kati yako na Vodacom kwa utoaji wa bidhaa na huduma za Vodacom na Huduma ya M-PESA ikiwa ni pamoja na namba yako ya simu, jina, tarehe ya kuzaliwa, Kitambulisho au Nambari ya Pasipoti na Taarifa zingine zinazowezesha Benki kukutambua wewe na kuzingatia udhibitishaji wa ufwataji wa sheria "Kujua Wateja Wako(KYC)" (Kupambana na Fedha Haramu) vimezingatiwa (pamoja "Taarifa zako kibinafsi"). Pia unakubali na kuidhinisha Benki kuomba Vodacom kuhusu taarifa zinazohusiana na matumizi yako ya Huduma ya M-PESA na mfumo wa M-PESA kama Benki inavyozihitaji kwa lengo la kukupa Huduma ("Taarifa za M-PESA"). Wewe hapa pia unakubali taarifa zako binafsi na taarifa zako za M-PESA kutolewa/kufichuliwa na Vodacom kwa Benki kwa matumizi yalihainishwa hapo awali na Benki.

4.4. Wewe unakubaliana na kuidhinisha Benki ili kupokea na kupata maelezo yako binafsi yaliyomo kwenye ETS kutoka Vodacom Tanzania na zaidi ya yote unakubali na kuidhinisha kutolewa taarifa binafsi bila masharti na Vodacom Tanzania.

4.5. Hapa pia unatabua na kuidhinisha Benki hiyo ili kuthibitisha Taarifa zako binafsi zilizopatikana kutoka Vodacom kwa mujibu wa kifungu cha 4.3 dhidi ya habari iliyopatikana kutoka Vodacom Tanzania kama ilivyo katika ETS.

4.6. Benki ina haki ya kuomba taarifa zaidi kutoka kwako kuhusiana na maombi yako ya Akaunti ya M-Pawa wakati wowote. Kushindwa kutoa taarifa kama hizo ndani ya wakati unaohitajika na Benki inaweza kusababisha Benki kubatilisha/kukataa ombi lako la ufunguaji wa Akaunti ya M-Pawa.

4.7. Kukubalika na Benki juu ya ombi lako kwa ajili ya ufunguaji Akaunti ya M-Pawa itafanyika kwa kupitia Ujumbe Mfupi wa Maandishi (SMS) utakaotumwa kwenye namba yako ya simu ya mkononi ya Vodacom iliyohusishwa na Akaunti yako ya M-PESA. Unatambua na kukubali kwamba kukubaliwa ombi lako la Akaunti ya M-Pawa na Benki haina uhusiano wowote kati ya wewe na Vodacom zaidi ya Kanuni na Masharti yanayotumika kwa Akaunti yako ya M-PESA mara kwa mara.

4.8. Benki ina haki ya kukataa maombi yako ya Akaunti ya M-Pawa au kusitisha/kufunga katika hatua yoyote kwa namna Benki inona inafaa kwa busara na bila kuainisha sababu yoyote.

5. AINA ZA AKAUNTI

Kama mmiliki wa Akaunti ya M-Pawa, utakuwa na haki, kulingana na Kanuni na Masharti haya, kwa kutumia akaunti ya amana ya M-Pawa (hapa "Akaunti ya Amanda ya M-Pawa") ambayo unaweza kuhamisha fedha kutoka Akaunti ya M-PESA na / au kutoka kwa Akaunti yako amana ya M-Pawa kwenda Akaunti ya M-PESA, na / au kukopa fedha kutoka Benki kama ifuatavyo:

5.1. Akaunti ya Amana ya M-Pawa

5.1.1. Kama mmiliki wa Akaunti ya M-Pawa, unaweza kuweka au kutoa fedha kwenye Akaunti yako ya amana ya M-Pawa kwa kutumia M-Pawa Menu kwenye Kifaa chako. Ada ya miamala inayolipwa Vodacom ni kutokana na miamala inayofanyika hususani kwenye Akaunti yako ya M-PESA mara kwa mara Ada hizo zitatumika kwa miamala yoyote iliyofanyika kuhusiana na Akaunti yako ya M-Pawa kwa kutumia mfumo wa M-PESA.

5.1.2. Riba italipwa kwenye Akaunti ya amana ya M-Pawa kwa vipindi mbalimbali kama ilivyoainishwa na Benki na / au juu ya tarehe husika za ukuaji wa amana hizo kwa kiwango kama ambacho kinaweza kuamuliwa na Benki.

5.2. Akaunti Mkopo ya M-Pawa

5.2.1..Kama mmiliki wa Akaunti ya M-Pawa, unaweza, kwa mujibu wa Kanuni na Masharti, kuomba mkopo kutoka Benki kwa kutumia M-Pawa Menyu kwenye Kifaa chako.

5.2.2. Unapoomba mkopo kutoka Benki, maombi yako yatahesabiwa kwa mujibu wa tathmini ya ukaguzi wa mkopo wa Benki. Benki ina haki kwa hiari yake pekee na bila kutoa sababu yoyote ya kuidhinisha au kusitisha maombi yako ya mkopo.

5.2.3. Kwa mujibu wa kibali cha maombi yako ya mkopo Benki hukubali na kukupa mkopo wa kiasi kilichoamuliwa na Benki kwa hiari yetu pekee kiwango cha chini ni Shilingi elfu moja ya Tanzania (TZS 1000) na kiwango cha juu ni Shilingi laki tano ya Tanzania (TZS 500,000 / =) au kiasi chochote kingine cha chini au cha juu kama Benki itakavyokupangia mara kwa mara kwa maamuzi nad hiari ya Benki("Mkopo").

5.2.4. Kiwango cha hesabiwa ya Mkopo kitawekwa kwenye Akaunti yako ya M-PESA na kitazingatia na punguzo lolote kwa sababu ya ada za miamala husika.

5.2.5. Marejesho ya Mkopo yanatakiwa kufanyika ndani ya siku 30 za kalenda kutoka tarehe uliyotumiwa Mkopo.

5.2.6. Kwa kuzingatia Benki kukupa Mkopo, utalipa Benki ada ya mchakato kuwezesha mkopo kwa 9% ya kiasi cha Mkopo ("Malipo ya Mchakato"). Malipo ya Mchakato yatalipwa na wewe juu ya Mkopo na malimbikizo yaatuliopata.

5.2.7. Utafanya malipo yote kwenda Benki kwakuzingatia Mkopo na ada ya miamala kwa kutumia Huduma ya M-PESA na Mfumo isipokuwa imakubalika vinginevyo na Benki kwa hiari yake.

5.2.8. Katika tukio ambalo hujalipa Mkopo kwa ukamilifu ndani ya siku za kalenda thelathini (30) ya tarehe ya kulipwa kwa Mkopo, Benki moja kwa moja itapeleka mbele malimbikizo yoyote ya mkopo ikijumuisha ada ya mchakato ya awali pamoja na ada mpya ya mchakato kwa muda zaidi ya siku thelathini (30) siku za kalenda.

5.2.9. Kwa kuzingatiwa uvumilivu wa Benki kutaka malipo ya mara moja kwa kiasi kutokana na salio ishia la Mkopo, kwa kuzingatia Mkopo wako na kuongezeka Mkopo kulingana na Vifungu.

5.2.8, Utakuwa, pamoja na kulipa kiasi kisicholipwa kwa wakati Mkopo na ada yoyote ya mchakato, Huduma, kulipa kwa Benki malipo ya ziada ya 9% ya kiasi chote kisicholipwa kwa wakati kwa minajili ya Mkopo ("Ada ya Malipo yaliyochelewa”).

5.2.10. Benki itakuwa na haki ya kusitisha Mkataba huu na kufunga Akaunti yako ya M-Pawa kwa mujibu wa masharti ya Kifungu cha 13 bila kuathiri haki yoyote inayojitokeza hapa chini ikiwa unashindwa kulipa Mkopo na / au ada za miamala kwa hiyo ndani ya siku sitini (60) za kalenda toka Mkopo umetolewa.

5.2.11. Benki itashikilia fedha zako katika Akaunti yako ya amana ya M-Pawa kama dhamana na usalama kwa kiasi chochote cha mkopo ulichoshindwa kulipa kwa wakati kulingana na akaunti yako ya Mkopo ya M-Pawa. Wewe unakubaliana na kuthibitisha kwamba Benki ina haki kwa hiari yake kukuzuia au kutoa kwa ujumla au sehemu ya fedha katika Akaunti yako ya amana ya M-Pawa bila Benki kutoa taarifa yoyote kwako na / au bila ya kuwa na wajibu wowote kwako kwa uhusiano huo.

5.2.12. Benki ina haki ya kubadilisha masharti ya Mkopo ikiwa ni pamoja na ada zinazolipwa kwa mara kwa mara kwa kuzingatia kanuni na sheria zilizopo za Benki ya Tanzania na sera za Benki.

5.2.13. Benki hiyo itakuwa na haki, sasa na baadaye, ya kuunganisha na kuchukua fedha zilizowekwa na wewe katika Akaunti yako ya amana ya M-Pawa, Akaunti yoyote ya M-Pawa iliyowekwa na wewe na / au akaunti nyingine yoyote iliyofanyika na wewe katika Benki na akaunti yoyote ya M-Pesa iliyobuniwa na / au akaunti nyingine yoyote uliyonayo M-Pesa.

5.2.14. Kwa hiyo unakubaliana na kuidhinisha Benki kufichua, kuitikia, kushauri, kubadilishana na kuwasilisha maelezo au taarifa kuhusu Akaunti yako ya M-Pawa kwa Ofisi ya Ukaguzi Madeni na Marejeo ya Mikopo (CRB) kama inavyotakiwa chini ya Sheria ya Benki ya Tanzania Act.

6. ADA

6.1. Wewe unakubaliana kulipa malipo yote ya miamala inayoambatana nakuhusiana na matumizi yako ya Huduma.

6.2. Utalipa kwa Benki na Benki ina haki ya kutoa fedha kwenye Akaunti yako ya M-Pawa (bila kupata idhini yako):

6.2.1. Malipo yoyote ya miamala ulipwa kutokanana Huduma husika;

6.2.2. Mashtaka yoyote ya kisheria ikiwa ni pamoja na gharama za watetezi na mteja zinazohusika na Benki kwa kupata ushauri wa kisheria kuhusiana na Akaunti yako ya M-Pawa na shughuli zako na Benki au unaofanywa na Benki katika sheria yoyote, usuluhishi au mashtaka mengine yanayotokana na shughuli yoyote katika kuhusishwa na Akaunti yako ya M-Pawa; na

6.2.3. ada nyingine zote, gharama na kodi, ushuru, faini na gharama zilizotokana kufuatana na maombi yako.

6.3. Kwa hiyo unakubali kulipa gharama za mashtaka na gharama zilizopatikana na Benki katika kupata au kujaribu kupata malipo ya mkopo wowote chini ya Akaunti yako ya Mkopo ya M-Pawa.

7. TAARIFA

7.1. Unaweza kuomba taarifa au matukio ya ripoti kuhusiana na Akaunti yako ya M-Pawa kutoka kwa Benki kwa kutumia vifaa vyako ("Taarifa fupi ya M-Pawa").

7.2. Taarifa fupi ya M-Pawa itatoa maelezo ya miamala 5 (mitano) ya mwisho (au idadi nyingine ya miamala kama itakavyoainishwa na Benki) katika Akaunti yako ya M-Pawa iliyotokana na Kifaa chako.

7.3. Taarifa fupi ya M-Pawa haitatumwa kwako katika nakala iliyochapishwa lakini itawasilishwa kwako kwa Ujumbe Mfupi wa Maandishi (SMS) kwenye nambari ya simu ya mkononi ya Vodacom inayohusishwa na Akaunti yako ya M-PESA au njia nyingine za elektroniki kama Benki inaweza kuamua. Utakuwa na jukumu la malipo ya ushuru wowote inayotokana na Vodacom katika kutoa taarifa fupi ya M-Pawa kwako.

7.4. Unaweza kupata taarifa fupi ya M-Pawa au nakala ya tarifa iliyochapishwa na Benki inayohusu Akaunti yako ya M-Pawa kutoka Kituo cha Huduma kwa Wateja. Utakuwa na jukumu la malipo ya ushuru wowote inayotokana na taarifa hizo zilizochapishwa katika Kituo cha Huduma ya Wateja.

7.5. Hifadhi onyesha kwa hitilafu ya dhahiri, Taarifa fupi ya M-Pawa au nakala ya taarifa ya benki iliyotolewa kama ilivyoelezwa juu ya Akaunti yako ya M-Pawa itakuwa ushahidi thabiti wa miamala iliyofanyika kwenye Akaunti yako ya M-Pawa kwa kipindi kilichowekwa katika Taarifa fupi ya M-Pawa na / au taarifa ya Benki.

8. WAJIBU WA BENK USIOBADILIKA

8.1. Kwa hiyo unaruhusu Benki kuidhinisha kwa ruhusa Maombi yote yaliyopokelewa na Benki kutoka kwako (au inayotokana na wewe hata kama kwa kusaidiwa/kutokujua) kwa njia ya Mfumo huu na unawajibika kwa hilo ombi, licha ya kwamba maombi hayo hayajaidhinishwa na wewe au hukuyakubali chini ya mamlaka yako wewe.

8.2. Ukiomba Benki ili kusitisha miamala au maagizo yoyote baada ya ombi lililopokelewa na Benki kutoka kwako, Benki inaweza kwa uwazi kabisa kusitisha miamala au maagizo hayo lakini haitakuwa na wajibika kwa hilo/kufanya hivyo.

8.3. Benki itakuwa na haki ya kupokea, kuitikia na kushughulikia ombi lolote, hata kama Ombi hili kwa sababu yoyote au nyinginevyo haijakamilika au halina maana halisi, kwa busara yake kabisa, Benki hiyo inaamini kwamba inaweza kusahihisha taarifa isiyo kamili/halijakamilika au kuwa na maana halisi katika ombi lililopokelewa bila umuhumu wowote wa kukutaarifu.

8.4. Benki imeidhinishwa kutekeleza maagizo hayo kwa kuzingatia Akaunti yako ya M-Pawa ambayo inaweza kuhitajika na amri yoyote ya mahakama au mamlaka au shirika husika chini ya sheria zinazohusika.

8.5. Katika tukio la mgogoro wowote kati ya masharti yoyote ya ombi lolote lililopokelewa na Benki kutoka kwako na kulingana na Kanuni na Masharti haya, Kanuni na Masharti haya yatausika na kutumika.

9. VIFAA VYA MTEJA NA MAJUKUMU YA MTEJA

9.1. Wewe kwa gharama yako mwenyewe utakayoingia na kuendelea kwa kuitumia kwa usalama na ufanisi Vifaa vyako muhimu kwa kusudi la kupata Mfumo na Huduma.

9.2. Utakuwa na jukumu la kuhakikisha utendaji sahihi wa Vifaa vyako. Benki haitakuwa na jukumu la makosa yoyote au kushindwa kwa sababu ya uharibifu wowote wa Vifaa vyako, wala Benki haitakuwa na jukumu la virusi vyovyote ya kompyuta au matatizo yanayohusiana na ambayo yanaweza kuhusishwa na matumizi ya Mfumo, Huduma na Vifaa. Utawajibika kwa mashtaka kutokana na mtoa huduma yeyote anayekupa uhusiano na Mtandao, na Benki haitakuwa na jukumu la kupoteza au kucheleweshaji uliosababishwa na mtoa huduma yeyote.

9.3. Unatakiwa kufuata maelekezo yote, taratibu na masharti yaliyomo katika Kanuni na Masharti haya na nyaraka/maelekezo yoyote inayotolewa na Benki kuhusu matumizi ya Mfumo na Huduma.

9.4. Unakubali na kutambua kwamba utawajibika tu kwa uhifadhi na matumizi sahihi ya Vifaa vya yako na kwa kuweka namba yako ya siri ya M-PESA kwa usalama. Unahakikisha kuwa Namba yako ya Siri (PIN) ya M-PESA haijulikani au kuwa na mtu yeyote asiyeidhinishwa. Benki haitahusika kwa namna yoyote endapo Namba yako ya Siri(PIN) ya M-PESA imetumika kwa mtu yeyote mwingine tofauti na wewe na kwa sasa unakubaliana na kuidhinisha Benki haitahusika wala kudhurika na hasara yoyote itakanayo na matumizi ya Namba ya Siri ya M-PESA yaliyofanywa bila idhini yako.

9.5. Utachukua tahadhari zote za busara ili kugundua matumizi yoyote yasiyoidhinishwa ya Mfumo na Huduma. Kwa hivyo, utahakikisha kuwa mawasiliano yote kutoka kwa Benki yanachunguzwa na kuhakikiwa na wewe au kwa niaba yako haraka iwezekanavyo baada ya kupokea na wewe kwa namna ambayo matumizi yoyote yasiyoidhinishwa na ya kufikia Mfumo yatagunduliwa.

9.6. Unatakiwa kutoa taarifa moja kwa moja kwa Benki kupitia Kituo Cha Huduma Kwa Wateja kwa tukio hilo:

9.6.1. Una sababu ya kuamini kuwa Namba yako ya Siri(PIN) ya M-PESA ni au inaweza kujulikana kwa mtu yeyote asiyeidhinishwa kujua hivyo na / au kuathiriwa; na / au

9.6.2. Una sababu ya kuamini kwamba matumizi yasiyoidhinishwa ya Huduma yanaweza au yameweza kutokea au yanaweza kutokea na miamala inaweza kugushiwa/kuingizwa kwa ulaghai au kuathiriwa

9.7. Utakuwa wakati wote kufuata taratibu za usalama ulizoambiwa na Benki mara kwa mara au taratibu nyingine ambazo zinaweza kutumika kwa Huduma mara kwa mara. Unakubali kuwa kushindwa kwa sehemu yako kufuata taratibu za usalama zilizopendekezwa kunaweza kusababisha uvunjaji wa siri ya Akaunti yako ya M-Pawa. Hasa, utahakikisha kuwa Huduma hazitumiwi au Maombi hayatolewa au miamala husika hazifanywi na mtu yeyote isipokuwa mtu aliyeidhinishwa kufanya hivyo.

9.8. Huwezi kuendesha au kutumia Huduma wakati wowote kwa namna yoyote ambayo inawezaleta ualibifu kwa Benki.

9.9 Wakati wowote utawajibika kwa miamala yoyote iliyofanywa kwenda au kutoka kwa Akaunti zako, na unahakikishia unajua kwamba miamala ya M-Pawa hazirekebishwi/hazirejeshwi.

10. UWAJIBIKAJI WA MAMBO YASIYOJUMUISHWA

10.1. Benki haitakuwa na jukumu la hasara yoyote uliyopata endapo kuna mwingiliano kwenye huduma au kama haipatikani kwa sababu ya (a) kushindwa kwa Vifaa vyako, au (b) hali nyingine yoyote ambayo haiko ndani ya uwezo wa Benki ikiwa ni pamoja na, bila kikwazo, majanga ya asili au makosa, usumbufu, kuchelewa au kutopatikana kwa Mfumo, ugaidi au kushindwa kwa vifaa vya adui, kupotea nguvu, hali mbaya ya hewa au mazingira ya anga, na kushindwa kwa mfumo wowote wa umma au wa mawasiliano ya simu.

10.2. Benki haitashtakiwa kwa hasara au uharibifu wowote unaokusumbua wewe kutokana na kuunganishwa na: -

10.2.1. Ukosefu wa fedha za kutosha katika Akaunti yako ya M-PESA na / au katika Akaunti yako ya M-Pawa;

10.2.2. Kushindwa, uharibifu, kuvulugika au kutopatikana kwa Mfumo wa M-Pesa na / au huduma ya M-Pesa, Vifaa vya yako na Mtandao;

10.2.3. Fedha katika Akaunti yako ya M-Pawa ikiwa inakabiliwa na taratibu za kisheria au nyingine ya kuzingatia uzuiaji uhamishaji wa fedha ;

10.2.4. Kushindwa kwako kutoa maelekezo sahihi au kamili kwa malipo au uhamishaji unaohusiana na Akaunti yako ya M-Pawa;

10.2.5. Matumizi yoyote ya udanganyifu au kinyume cha sheria ya Huduma za M-Pesa, mfumo wa M-Pesa na / au Vifaa vyako; au

10.2.6. Kushindwa kwako kuzingatia Kanuni na Masharti haya na nyaraka yoyote au taarifa iliyotolewa na Benki kuhusu matumizi ya Mfumo na Huduma.

10.3. Ikiwa kwa sababu yoyote ingine isipokuwa sababu iliyotajwa katika kifungu cha 10.1 au 10.2, Huduma hizi zinaingiliwa au hazipatikani, dhamana pekee ya Benki chini ya Mkataba huu kwa namna hiyo itakuwa ni kuanzisha tena Huduma haraka iwezekanavyo.

10.4. Hifadhi kama inavyohainishwa katika kifungu cha 10.3 Benki haitawajibika kwa mwingiliano wowote wa mawasiliano au kutokuwepo kwa Huduma, kila inapotokea.

10.5. Katika hali yoyote Benki itawajibika kwa upotevu wowote wa faida au akiba ya uliyotarajia au kwa hasara yoyote ya moja kwa moja au ya upotevu au uharibifu wa namna yoyote, ambayo inasababishwa, na kuunganishwa na Huduma hata ambapo Benki imetaarifiwa uwezekano wa upotevu au uharibifu.

10.6. Vidokezo vyote na majukumu yaliyotajwa na sheria ni haya ya kutengwa kwa kiwango kamili kabisa kilichoruhusiwa na sheria

11. HAKI NYINGINE NA MILKI YA UBUNIFU

Unatambua kwamba haki miliki za kisheria katika Mfumo (na marekebisho yoyote, kuboresha au kupanua mfumo mara kwa mara) na nyaraka zote zinazohusiana na Benki ambazo hutolewa kwako kwa njia ya Mfumo huo au vinginevyo hutolewa na Benki au kwa watu wengine ambao Benki ina haki ya kuwatumia na kuwapatia leseni ya Mfumo huu na / au nyaraka zilizotajwa. Hauruhusiwi kukiuka haki hizo. Hauruhusiwi, kuzalisha nakala au kwa njia yoyote kuitilafia Mfumo na nyaraka zinazohusiana bila idhini iliyotolewa na Benki.

12. FIDIA

12.1. Benki kwa kuzingatiwa na kutii maelekezo yako au Maombi kuhusiana na Akaunti ya M-Pawa, unakubali na kuthibitisha kuwa Benki haina hatia dhidi ya upotevu, gharama, mashataka, malipo, uharibifu, gharama, ada au madai ambayo Benki inakabiliwa au inatia au kuimarisha kwa hiyo na wewe unachokua hilo jukumu na Benki haiusiani na hasara au uharibifu ambao unaweza kujitokeza kutokana na Benki kutii na kuyafanyia kazi maelekezo au maombi yako au kulingana na Kanuni na Masharti haya.

12.2. Fidia katika kifungu cha 12.1 kinajumuisha pia yafuatayo:

12.2.1. Mahitaji yote, madai, vitendo, hasara na uharibifu wa hali yoyote ambayo inaweza kuletwa dhidi ya Benki au ambayo inaweza kubebeshwa au inatokea kutokana na kutimiza majukumu yake au kwa ombi lolote au linalojitokeza na lililoshindikana au lisilokuwepo au kutokuwepo kwa vifaa vyovyote, programu, vifaa, hasara au uharibifu wa data yoyote, kutokuwepo kwa umeme, ufisadi wa vyombo vya habari vya uhifadhi, matukio ya asili(mfano-tetemeko la ardhi), maandamano, vitendo vya uharibifu, uharibifu, ugaidi, tukio lolote nje ya utaratibu na udhibiti wa Benki, usumbufu au kuvuruga kwa viungo vya mawasiliano au kutokea kutokana na kutegemea mtu yeyote au taarifa yoyote isiyo sahihi, isiyo sahihi, isiyo kamili au sahihi au data iliyo na ombi lolote lililopokelewa na Benki.

12.2.2. Hasara yoyote au uharibifu ambao unaweza kutokea kutokana na matumizi yako, matumizi mabaya, umiliki wa programu yoyote nje ya hii, ikiwa ni pamoja na bila ya kupunguzwa, mfumo wowote wa uendeshaji, programu ya tovuti au programu nyingine yoyote za programu.

12.2.3. Ufikiaji wowote usioidhinishwa kwenye Akaunti yako ya M-Pawa au uvunjaji wowote wa usalama au uharibifu wowote au upatikanaji wa taarifa yako au uharibifu wowote au wizi au uharibifu kwa Vifaa vyako vyovyote.

12.2.4. Hasara yoyote au uharibifu unaosababishwa na kushindwa kwako kwa kuzingatia Kanuni na Masharti haya na / au kwa kutoa taarifa batili au kupoteza au uharibifu unaosababishwa na kushindwa au kutokuwepo kwa vifaa au mifumo ya mtoa huduma au kutokuwa na uwezo kwa mtoa huduma kuchakata miamala au hasara yoyote ambayo inaweza kuwa na Benki kwa sababu ya uvunjaji wowote wa Kanuni na Masharti haya.

12.2.5. Uharibifu wowote na gharama zinazolipwa kwa Benki kwa ajili ya madai yoyote dhidi ya Benki kwa ajili ya malipo kwa hasara ambapo hali fulani iko ndani ya udhibiti wako.

13. MABADILIKO NA KUSITISHA MAHUSIANO

13.1. Benki inaweza kwa wakati wowote, kwa kukupa taarifa, kusitisha au kutofautiana uhusiano wa biashara na wewe na kufunga Akaunti yako ya M-Pawa na hasa bila ya kuathiri hali ya awali Benki inaweza kufuta mikopo ambayo imetoa na ambayo yanahitaji marejesho na malimbikizo ya madeni yaliyojitokeza wakati huo kama Benki inaweza kuamua.

13.2. Bila kuathiri haki za Benki chini ya kifungu cha 13.1, Benki inaweza kwa hiari yake kusimamisha au kufunga Akaunti yako ya M-Pawa:

13.2.1. Ikiwa unatumia Akaunti ya M-Pawa kwa madhumuni yasiyoidhinishwa au ambapo Benki hutambua unyanyasaji / matumizi mabaya yoyote, uvunjaji wa maudhui, udanganyifu au kujaribu udanganyifu unaohusiana na matumizi ya Huduma;

13.2.2. Ikiwa Akaunti yako ya M-PESA au makubaliano na Vodacom yamisitishwa kwa sababu yoyote;

13.2.3. Ikiwa Benki inahitajika au kuomba kutii amri au maagizo au mapendekezo kutoka Serikalini, mahakama, mamlaka ya udhibiti au mamlaka nyingine husika;

13.2.4. Ikiwa Benki inashuku au inaamini kuwa umevunja Kanuni na Masharti haya (ikiwa ni pamoja na kutofanya marejesho ya mikopo na malimbikizo inayotokana maombi yako);

13.2.5. Ambapo imesitishwa au mabadiliko ni muhimu kama matokeo ya matatizo ya kiufundi au kwa sababu za usalama;

13.2.6. Ili kuwezesha sahihisho au kuboresha yaliyomo au utendaji wa Huduma mara kwa mara;

13.2.7. Ambapo haitumiki kwa kipindi chochote cha muda kilichowekwa na Benki kwa hiari yake na busara; au

13.2.8. Ikiwa Benki huamua kusimamisha au kukomesha utoaji wa Huduma kwa sababu za kibiashara au kwa sababu nyingine yoyote kama inavyoweza kuamua kwa busara yake kabisa.

13.3. Unaweza kufunga Akaunti yako ya M-Pawa wakati wowote kwenye Kituo chochote cha Huduma Kwa Wateja.

13.4. Ikiwa Akaunti yako ya M-Pawa inadaiwa wakati wa kufungwa kwake, Benki ichukua kiwango chochote kilichopo pungufu ada yoyote inayofaa. Ikiwa Akaunti yako ya Mkopo ya M-Pawa in malimbikizo wakati wa kufungwa kwa Akaunti yako ya M-Pawa, unakubali kulipa mara moja kiasi chote unacho daiwa na Benki.

13.5. Hata hivyo, kusitishwa hakuathiri haki yoyote na madeni kwa pande yeyote.

13.6. Ikiwa Benki inapata taarifa ya kufariki kwako, Benki haitakiwi kuruhusu matumizi yoyote au kutoa fedha kutoka kwenye Akaunti yako ya M-Pawa na mtu yeyote ila isipokuwa kwa msaada wa kutoka mahakamani au kwa nguvu ya wakili wako wa kisheria waliowekwa rasmi na Mahakama.

14. UTOAJI WA TAARIFA

14.1. Kwa hiyo unakubaliana na kuidhinisha Benki kufungua rekodi au kutumia maelezo yako kibinafsi au habari au data zinazohusiana na Akaunti yako ya M-Pawa na maelezo yoyote ya matumizi yako ya Huduma:

14.1.1. Na kutokana na utekelezaji wowote wa sheria za ndani au wa kimataifa au vyombo vya udhibiti vinavyofaa au serikali ili kusaidia katika kuzuia, kutambua, uchunguzi au mashtaka ya shughuli za uhalifu au udanganyifu;

14.1.2. Na kutoka kwa watoa huduma wa Benki, wafanyabiashara, mawakala au kampuni nyingine yoyote ambayo inaweza kuwa au kuwa kampuni ndogo ya Benki au kampuni inayohusika kwa sababu nzuri za biashara zinazohusiana na Huduma;

14.1.3. kwa Ofisi ya Ukaguzi Madeni na Marejeo ya Mikopo (CRB);

14.1.4. Kwa wanasheria wa Benki, wakaguzi wa mahesabu au washauri wengine wa kitaaluma au mahakama yoyote au mahakama ya usuluhishi kuhusiana na kesi yoyote ya kisheria au ukaguzi wa kimahesabu;

14.1.5. Vodacom kuhusiana na huduma ya M-PESA na Huduma;

14.1.6. Kwa madhumuni ya kibiashara yenye kuungwanishwa na matumizi yako ya Huduma, kama shughuli za masoko na utafiti; na

14.1.7. Katika vitendo vya biashara ikiwa si tu pamoja kudhibiti ubora, mafunzo na kuhakikisha ufanisi wa mifumo.

15. MENGINEYO

15.1. Kanuni na Masharti haya (kama yanavyoweza kurekebishwa mara kwa mara) hufanya mkataba wa kisheria unaokufunga wewe na wafuasi wako.

15.2. Mkataba huu na haki yoyote au wajibu wowote unaopatikana humu haiwezekani kuyahamisha kwa mtu mwingine yeyote zaidi yako.

15.3. Benki inaweza badili au kurekebisha wakati wowote na bila kutoa taarifa kwako Kanuni na Masharti haya na ada za miamala. Mabadiliko yoyote au marekebisho yanaweza kuchapishwa katika bango au majarida yapatikanayo katika maduka ya Wakala wa Vodacom, katika magazeti ya kila siku, kwenye tovuti ya Benki na / au Vodacom na / au kwa njia nyingine yoyote kama ilivyoainishwa na Benki na mabadiliko na marekebisho hayo yataanza kutumika mara moja baada ya kuchapishwa.

15.4. Hakuna kushindwa au kuchelewa ama nawewe mwenyewe au Benki katika kutekeleza haki au majukumu yoyote hapa na itakuwa kama ilivyohainishwa, wala hakuna kwa namna moja au sehemu ya haki au majukumu yoyote yatakayo zuia zoezi lolote au haki yoyote au marekebisho.

15.5. Haki na marekebisho haya yanayotolewa ni nyongeza na sio uondoaji wa haki yoyote au ni marekebisho yatolewayo kisheria.

15.6. Ikiwa kifungu chochote katika Kanuni na Masharti haya kitaonekana chini ya mpatanishi rasmi, mahakama au kiongozi wa utawala wa mamlaka husika ya kisheria kuwa batili au hakiwezi kutekelezeka au pamoja na kifungu hicho kutokuwa na nguvu kisheria hakitaathiri masharti mengine hapa.

15.7. Aidha nyongeza yoyote au mabadiliko ya Kanuni na Masharti haya yanaweza kufanywa mara kwa mara na Benki na ambayo taarifa ilitolewa kwa njia ya kuchapishwa kama inavyoelezwa katika kifungu cha 15.3 utakuwa mkataba kamili utafungamana nao sawasawa kama zilivyo katika Kanuni na Masharti haya

16. MAWASILIANO

16.1.1. Benki inaweza kupeleka taarifa kuhusu Akaunti ya M-Pawa kupitia Ujumbe Mfupi wa Maandishi (SMS) kwenye Nambari ya Simu ya Mkono ya Vodacom inayohusishwa na Akaunti yako ya M-PESA.

16.1.2. Unakubali kuwa hauna madai dhidi ya Benki kwa uharibifu unaosababishwa na hasara, kuchelewesha, kutokuelewana, uharibifu, unakilishaji/marudio au makosa mengine yoyote kutokana na usafirishaji wa mawasiliano yoyote kuhusiana na Akaunti ya M-Pawa.

17. MAMLAKA ZA SHERIA, USURUHISHI NA UTATUZI WA MIGOGORO

17.1. Unaweza kuwasiliana na Kituo cha Huduma kwa Wateja ili kutoa taarifa za migogoro yoyote, madai au repoti ya utofaiti ya Akaunti ya M-Pawa.

17.2. Mgogoro wowote endapo haukutatuliwa kwa kifungu na 17.1 hapo juu utapelekekwa kwa msimamizi Mkuu wa Benki.

17.3. Mgogoro wowote unaojitokeza au unaohusiana na Mkataba huu ambao haujatatuliwa kama iilivyoahinishwa na kifungu cha 17.2 hapo juu kwa muda wa siku thelathini (30) utapelekekwa kwa usuluhishi kwa msuluhishi mmoja anayechaguliwa kwa makubaliano kati ya pande zote mbili au kwa mpangilio wa makubaliano hayo ndani ya siku 60 ya taarifa ya mgogoro, juu ya maombi ya pande yoyote, kwa Mwenyekiti wa wakati wa Taasisi ya Usuluhishi wa Mikataba (Tawi la Tanzania). Usuluhishi huo utafanyika kwa lugha ya Kiingereza na Kiswahili nchini Tanzania kwa mujibu wa Kanuni za Usuluhishi wa Taasisi hiyo na kwa mujibu wa masharti ya Sheria ya Usuluhishi Cap 15 RE 2002.

17.4. Kwa kiwango kinachokubalika na Sheria, uamuzi wa Msuluhishi utakuwa wa mwisho, unaozingatia na unaofunga juu ya pande zote kwa hapa.

17.5. Mkataba huu unaongozwa na kusimamiwa kulingana na mujibu na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.

Hakimiliki © 2020 Vodacom Tanzania. Haki zote zimehifadhiwa